Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság

KFEB

Elnök: Dr. Fürst Zsuzsanna
Alelnök: Dr. Bitter István
Titkár: Dr. Arányi Péter
Titkárság: Jegesi Bernadett
Kovács Csaba Antalné Edit
Telefon: (+36 1) 795-1195
(+36 1) 795-4873
E-mail: kfebtitkarsag@emmi.gov.hu
SUSAR beküldéséhez: safetyreport@emmi.gov.hu
Bizottsági ülések: 2020. február 05.
2020. február 26.
2020. március 18.
2020. április 08.
2020. április 29.
2020. május 20.
2020. június 10.

A Bizottság tagjai

Elnök: Dr. Fürst Zsuzsanna farmakológus, klinikai farmakológus
Alelnök: Dr. Bitter István pszichiáter, neurológus, klinikai farmakológus
Titkár: Dr. Arányi Péter biokémikus
Tagok: Baltási Klára intézetvezető főnővér
Dr. Bölcskei Gusztáv teológus
Dr. Dobó István sebész
Dr. Egri László sebész, traumatológus, teológus
Dr. Farsang Csaba belgyógyász, nefrológus, klinikai farmakológus
Dr. Gyurkovits Kálmán csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermektüdőgyógyász, klinikai farmakológus, gasztroenterológus
Dr. Hunyadi János bőrgyógyász, allergológus, klinikai immunológus
Dr. Julesz János belgyógyász, endokrinológus
Dr. Kalina Ákos kardiológus, klinikai farmakológus
Dr. Kádár András jogász
Dr. Kiss Emese reumatológus, belgyógyász
Dr. Kiss Róbert Gábor kardiológus, belgyógyász
Dr. Komoly Sámuel neurológus
Dr. Lakatos Péter belgyógyász, endokrinológus
Dr. Ludwig Endre infektológus
Dr. Masszi Tamás belgyógyász, hematológus
Dr. Nagy Ágnes hematológus, belgyógyász
Dr. Orodán Mária jogász
Dr. Pápai Zsuzsanna onkológus, belgyógyász
Dr. Póka Róbert nőgyógyász, klinikai onkológus
Dr. Reusz György csecsemő- és gyermekgyógyász, nefrológus
Dr. Réthelyi János pszichiáter
Dr. Rosta András onkológus, belgyógyász
Sólyom Istvánné gyógytornász
Dr. Sipos Ildikó neurológus
Dr. Szekanecz Zoltán reumatológus, belgyógyász, immunológus
Dr. Tulassay Zsolt akadémikus, belgyógyász, gasztroenterológus
Állandó meghívottak: Tamásné Dr. Németh Ágnes OGYÉI
Dr. Bácsy Ernő ETT
Dr. Borvendég János belgyógyász, klinikai farmakológus
Dr. Fenyvesi Tamás belgyógyász, kardiológus

Intézkedések a járvány idejére


Tájékoztatás szponzorok és benyújtók számára a Bizottság járványügyi veszélyhelyzet alatt követett eljárási rendjéről

Bizottsági tagjaink és a titkárság munkatársai – akik erre engedélyt kapnak – részben „home office” munkarend szerint dolgoznak, a titkárságon ügyeletet tartva. A Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy felelősségteljes feladatait el tudja látni.

A személyes találkozások korlátozása a jelenlegi járvány helyzetben alapvető fontosságú. Ezért a Bizottság rendszeres értekezleteit video- és telefonkonferenciákkal helyettesítjük, nagyjából tartva a honlapunkon előre meghirdetett bizottsági ülésrend időbeosztását.

A Bizottság Plenum ülésein rendszerint mind a 30 tag részt vesz, a videokonferenciákon is törekszünk e létszám a bevonására, ezt azonban technikai nehézségek gátolhatják.

A sürgős ügyeket Quorum ülésrend szerint tartjuk (235/2009. X.2. Korm.rend. 24§), 5-8 résztvevővel, hogy ezek a megbeszélések biztonságosan levezethetők legyenek. A résztvevők köre a megbeszélt anyagok tárgya szerint módosul.

Az általában megszokott rövid telefonos konzultációk, amelyeket a benyújtók a könnyen korrigálható hiányosságok kérdésében gyakran kezdeményeztek, a mostani helyzetben nem lehetségesek. A Bizottság javasolja a honlapunkon megjelentetett irányelvek és gyakorlati tanácsok pontos követését.

A VHP+ és VHP+pilot eljárások rövid határidőit az esetek nagy részében a járványveszélyhelyzet alatt a Bizottság nem lesz képes tartani. Természetesen az esetleges COVID-19 fertőzéssel kapcsolatosan kezdeményezett vizsgálatokat soron kívül, a lehető leggyorsabban fogja értékelni a Bizottság. Kérjük a benyújtók szíves megértését.

A CTFG által kidolgozott guideline-okat a Bizottság a következőkben figyelembe fogja venni.

Módszertani levelek

Ajánlások klinikai gyógyszervizsgálatot kezdeményezőknek