Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság

KFEB

Elnök: Dr. Fürst Zsuzsanna
Alelnök: Dr. Bitter István
Titkár: Dr. Arányi Péter
Titkárság: Gere Orsolya
Jegesi Bernadett
Telefon: (+36 1) 795-1195 és (+36 1) 795-4873
Fax: (+36 1) 795 0168
E-mail: kfebtitkarsag@emmi.gov.hu
SUSAR beküldéséhez: safetyreport@emmi.gov.hu
Bizottsági ülések: 2018. január 10.
2018. január 31.
2018. február 21.
2018. március 14.
2018. április 4.
2018. április 25.
2018. május 16.
2018. június 6.
2018. június 27.
2018. augusztus 8.
2018. augusztus 29.
2018. szeptember 19.
2018. október 10.
2018. október 31.
2018. november 21.
2018. december 12.

A Bizottság tagjai

Elnök: Dr. Fürst Zsuzsanna farmakológus, klinikai farmakológus
Alelnök: Dr. Bitter István pszichiáter, neurológus, klinikai farmakológus
Titkár: Dr. Arányi Péter biokémikus
Tagok: Baltási Klára intézetvezető főnővér
Dr. Bölcskei Gusztáv teológus
Dr. Dobó István sebész, gasztroenterológus
Dr. Egri László sebész, traumatológus, teológus
Dr. Farsang Csaba belgyógyász, nefrológus, klinikai farmakológus
Dr. Gyurkovits Kálmán csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermektüdőgyógyász, klinikai farmakológus, gasztroenterológus
Dr. Hunyadi János bőrgyógyász, allergológus, klinikai immunológus
Dr. Julesz János belgyógyász, endokrinológus
Dr. Kalina Ákos kardiológus, klinikai farmakológus
Dr. Kádár András jogász
Dr. Kiss Emese reumatológus, belgyógyász
Dr. Kiss Róbert Gábor kardiológus, belgyógyász
Dr. Komoly Sámuel neurológus
Dr. Lakatos Péter belgyógyász, endokrinológus
Dr. Ludwig Endre infektológus
Dr. Masszi Tamás belgyógyász, hematológus
Dr. Nagy Ágnes hematológus, belgyógyász
Dr. Orodán Mária jogász
Dr. Pápai Zsuzsanna onkológus, belgyógyász
Dr. Póka Róbert nőgyógyász, klinikai onkológus
Dr. Reusz György csecsemő- és gyermekgyógyász, nefrológus
Dr. Réthelyi János pszichiáter
Dr. Rosta András onkológus, belgyógyász
Sólyom Istvánné gyógytornász
Dr. Sipos Ildikó neurológus
Dr. Szekanecz Zoltán reumatológus, belgyógyász, immunológus
Dr. Tulassay Zsolt akadémikus, belgyógyász, gasztroenterológus
Állandó meghívottak: Tamásné Dr. Németh Ágnes OGYÉI
Dr. Bácsy Ernő ETT
Dr. Borvendég János belgyógyász, klinikai farmakológus
Dr. Fenyvesi Tamás belgyógyász, kardiológus

Ajánlások és módszertani levelek

Klinikai gyógyszervizsgálatot kezdeményezőknek

Annak érdekében, hogy a Bizottság a működését előíró jogszabályoknak mindenben megfeleljen, és a jelentős adminisztratív terhelés ellenére a szoros határidőket betartva megalapozott szakmai-etikai állásfoglalásokat hozhasson, a következőket ajánlja a kérelmezők figyelmébe:

  1. A Bizottság tájékoztatásul közzé teszi a 2015. évi plenáris bizottsági ülések menetrendjét, annak elősegítésére, hogy a beadványok időzítésénél figyelembe vehessék ezeket.
  2. Előzetes szakhatósági véleménykérés esetén csatoljanak a kérelemhez 1 db A/5 méretű, megcímzett válaszborítékot.
  3. Hiánypótlási felszólításra beküldött módosított dokumentumok értékeléséhez minden esetben kéri a Bizottság változás követő forma benyújtását is. Amennyiben az eredeti dokumentumhoz képest olyan változtatások is szerepelnek, melyeket a Bizottság nem indítványozott, mindenképpen hívják fel azokra a figyelmet kísérőlevelükben. Ne feledjék a módosított dokumentumok verzió számát és dátumát megfelelően megváltoztatni!
  4. Lényeges módosítások iránti kérelem előterjesztésekor az elbírálás megkönnyítése érdekében kérjük, hogy az engedélyeztetni kívánt dokumentumokat tiszta és változáskövető formában is nyújtsák be a Bizottsághoz.
  5. Kérjük, hogy fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy genetikai vizsgálatok esetén a 35/2005 EüM rendeletben megjelent előírásoknak megfelelően (6/A és 6/B §§) a külön betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat szempontjai hiánytalanul érvényesüljenek a kérelemben.
  6. Kérjük, hogy a súlyos, nem várt, feltételezett mellékhatások (SUSARs) jelentését a következő e-mail címre küldjék: safetyreport@emmi.gov.hu (postai, gyorsszolgálati vagy faxon való továbbítás helyett). Tekintettel a jelentések igen nagy gyakoriságára, postai érkeztetésük lassítja és bonyolítja a klinikai vizsgálatok ügyintézésével kapcsolatos postabontást és számos hibalehetőséget rejt magában. Csak a magyarországi vizsgálóhelyeken bekövetkezett mellékhatásokról küldjenek SUSAR jelentést. Ezen kívül küldjék el a DSUR jelentéseket és a Line listing jelentéseket is ugyancsak a safetyreport@emmi.gov.hu címre.

Felhívjuk a figyelmet a Honlapunkon megjelenő, az OGYÉI-vel közös, folyamatosan frissített Módszertani levelünkre, mely további fontos tudnivalókat tartalmaz.

A KFEB ajánlása a klinikai gyógyszervizsgálatokat kezdeményezők számára.
Ajánlás a benyújtandó CD tartalmának összeállítására.
Információ a VHP eljárásról.
Nagy kockázatú vizsgálati szerek vizsgálóhelyei (MÓDSZERTANI LEVÉL, 2015. május).
Vizsgálati dossziék gyakori hibái.
A betegkártyára vonatkozó követelmények (2015.12.15.).

 

A KFEB eljárási díjai:

Engedélyezési díj: 580.000 Ft
Klinikai vizsgálat engedélyének módosítása: 110.000 Ft
Immunológiai vizsgálati készítmény: 203.000 Ft
Engedély módosítása: 55.000 Ft
Nem immunológiai vizsgálati készítmény: 261.000 Ft
Engedély módosítása: 66.000 Ft

A fenti díjtételek (igazgatási szolgáltatási díjak) az 2005. évi XCV. törvény I. melléklet III. G sora és a 67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet 8. fejezet 11. §-ának rendelkezései szerint kerültek megállapításra.

SUSAR/DSUR

Kérjük a szponzorokat, hogy a SUSAR-okat a jövőben a safetyreport@emmi.gov.hu e-mail címre küldjék.
A DSUR jelentések esetében általában elegendő az „executive summary”-t elküldeni ugyancsak elektronikus formában, e-mail mellékleteként.

Előzetes szakhatósági állásfoglalás

Előzetes szakhatósági állásfoglalás kérésekor:

  • KÜLÖN értesítést kérünk a beadványról a kfebtitkarsag@emmi.gov.hu e-mail címre.
  • Kérjük, a borítékon jól láthatóan tüntessék fel, hogy előzetes szakhatósági állásfoglalást kérnek.