Regionális Kutatásetikai Bizottságok Elnökeinek Testülete

Elnök: Dr. Wittmann Tibor egyetemi tanár
Titkár: Dr. Csala Miklós egyetemi tanár
Titkárság: Benedek Tünde
Telefon: (+36 1) 795-1050
E-mail: tunde.benedek@bm.gov.hu
Tagok: Dr. Finta Ervin profilvezető főorvos
Dr. Folyovich András osztályvezető főorvos
Dr. Komoly Sámuel egyetemi tanár
Dr. Kovács László osztályvezető főorvos
Dr. Marschalkó Petra egészségügyi szakjogász
Dr. Márkus Béla egyetemi tanár
Dr. Ostorharics-Horváth György egyetemi tanár
Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár
Dr. Szántó Sándor egyetemi tanár
Dr. Takácsi-Nagy Zoltán főigazgató-helyettes főorvos
Dr. Valikovics Attila osztályvezető főorvos

A Testület akkreditálja a Regionális Kutatásetikai Bizottságokat (RKEB-eket), koordinálja ezek tevékenységét, és nyilvántartja az RKEB-ek által akkreditált Intézményi Kutatásetikai Bizottságokat (IKEB-eket), így biztosítva az egészségügyi kutatásetikai elvek és eljárások országosan egységes érvényesülését. Az RKEB-ek és IKEB-ek beszámolói hozzájárulnak a hazai egészségügyi kutatási regiszter fenntartásához.

A REGIONÁLIS KUTATÁSETIKAI BIZOTTSÁGOK (RKEB-EK) ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÜKHÖZ TARTOZÓ INTÉZMÉNYI KUTATÁSETIKAI BIZOTTSÁGOK (IKEB-EK) – 2023. december

Akkreditált (a REKEBET fenti nyilvántartásában szereplő) IKEB-bel nem rendelkező egészségügyi intézményben és annak sürgősségi ellátási területén a továbbiakban jogszerűen nem folytatható klinikai vizsgálat, illetve emberen végzett orvostudományi kutatás. E tényről az egészségügyi intézmények vezetői a megfelelő RKEB-ektől tájékoztatást kaptak.

rkebstat_2022