Regionális Kutatásetikai Bizottságok Elnökeinek Testülete

Elnök: Dr. Wittmann Tibor egyetemi tanár
Titkár: Dr. Csala Miklós egyetemi tanár
Titkárság: Benedek Tünde
Telefon: (+36 1) 795-1050
E-mail: tunde.benedek@emmi.gov.hu
Tagok: Dr. Balogh Emília főorvos
Dr. Finta Ervin profilvezető főorvos
Dr. Folyovich András osztályvezető főorvos
Dr. Komoly Sámuel egyetemi tanár
Dr. Kovács László osztályvezető főorvos
Dr. Márkus Béla egyetemi tanár
Dr. Ostorharics-Horváth György egyetemi tanár
Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár
Dr. Szántó Sándor egyetemi tanár
Dr. Valikovics Attila osztályvezető főorvos

A REGIONÁLIS KUTATÁSETIKAI BIZOTTSÁGOK (RKEB-EK) ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÜKHÖZ TARTOZÓ INTÉZMÉNYI KUTATÁSETIKAI BIZOTTSÁGOK (IKEB-EK) – 2021. november

Akkreditált (a REKEBET fenti nyilvántartásában szereplő) IKEB-bel nem rendelkező egészségügyi intézményben és annak sürgősségi ellátási területén a továbbiakban jogszerűen nem folytatható klinikai vizsgálat, illetve emberen végzett orvostudományi kutatás. E tényről az egészségügyi intézmények vezetői a megfelelő RKEB-ektől tájékoztatást kaptak.