Regionális Kutatásetikai Bizottságok Elnökeinek Testülete

A 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint a Kormány 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.
A fenti időszakban az ETT-nél szünetel a feladatellátás és ügyfélfogadás, a titkárságok sem futárszolgálattal, sem más módon érkező küldeményeket nem tudnak átvenni.
Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele az ETT-nél folyó eljárások ügyintézési határidejébe
.

Elnök: Dr. Wittmann Tibor egyetemi tanár
Titkár: Dr. Csala Miklós egyetemi tanár
Titkárság: Benedek Tünde
Telefon: (+36 1) 795-1050
E-mail: tunde.benedek@bm.gov.hu
Tagok: Dr. Finta Ervin profilvezető főorvos
Dr. Folyovich András osztályvezető főorvos
Dr. Komoly Sámuel egyetemi tanár
Dr. Kovács László osztályvezető főorvos
Dr. Marschalkó Petra egészségügyi szakjogász
Dr. Márkus Béla egyetemi tanár
Dr. Ostorharics-Horváth György egyetemi tanár
Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár
Dr. Szántó Sándor egyetemi tanár
Dr. Takácsi-Nagy Zoltán főigazgató-helyettes főorvos
Dr. Valikovics Attila osztályvezető főorvos

A Testület akkreditálja a Regionális Kutatásetikai Bizottságokat (RKEB-eket), koordinálja ezek tevékenységét, és nyilvántartja az RKEB-ek által akkreditált Intézményi Kutatásetikai Bizottságokat (IKEB-eket), így biztosítva az egészségügyi kutatásetikai elvek és eljárások országosan egységes érvényesülését. Az RKEB-ek és IKEB-ek beszámolói hozzájárulnak a hazai egészségügyi kutatási regiszter fenntartásához.

A REGIONÁLIS KUTATÁSETIKAI BIZOTTSÁGOK (RKEB-EK) ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÜKHÖZ TARTOZÓ INTÉZMÉNYI KUTATÁSETIKAI BIZOTTSÁGOK (IKEB-EK) – 2022. október

Akkreditált (a REKEBET fenti nyilvántartásában szereplő) IKEB-bel nem rendelkező egészségügyi intézményben és annak sürgősségi ellátási területén a továbbiakban jogszerűen nem folytatható klinikai vizsgálat, illetve emberen végzett orvostudományi kutatás. E tényről az egészségügyi intézmények vezetői a megfelelő RKEB-ektől tájékoztatást kaptak.

rkebstat_2021