Tudományos és Kutatásetikai Bizottság

Tisztelt Kérelmezők!
A rendkívüli helyzetre való tekintettel kérjük önöket, hogy csak a nagyon sürgős és halaszthatatlan kutatások esetében küldjék el kérelmüket a TUKEB részére. A biztonságosság és a kezelhetőség miatt kérjük, hogy ezeket a kérelmeket csak e-mailen juttassák el a tukeb@emmi.gov.hu címre, a kérelmek postán való feladása további intézkedésig nem szükséges.

TUKEB

Elnök: Dr. Schaff Zsuzsa
Alelnök: Dr. Nagy Zoltán
Titkár: Dr. Kardon Tamás
Titkárság: Takácsné Szolláth Szilvia
Szemesi Jánosné
Levelezési cím: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.
(további részletek az ETT Titkárság oldalán)
Telefon: (+36 1) 795-1197
(+36 1) 795-1198
E-mail: tukeb@emmi.gov.hu
Személyes felvilágosítás, tájékoztatás:
keddenként 12:00-16:30 óráig, előzetes megbeszélést követően
   
Bizottsági ülések időpontja:
Ülés Befogadási határidő
2022. május 24. 2022. május 12.
2022. június 28. 2022. június 16.
2022. augusztus 30. 2022. augusztus 18.
2022. szeptember 27. 2022. szeptember 15.
2022. október 18. 2022. október 6.
2022. november 29. 2022. november 17.
2022. december 13. 2022. december 1.
Az aktuális TUKEB ülésekre csak azokat a kutatási terveket tudjuk befogadni, amelyek határidőre az ETT TUKEB Titkárságra beérkeznek.

tukebstat_2016_2021

A Bizottság tagjai

Elnök: Dr. Schaff Zsuzsa akadémikus, patológus
Alelnök: Dr. Nagy Zoltán neurológus
Titkár: Dr. Kardon Tamás kutatóorvos
Tagok: Dr. Basa Ildikó jogász
Dr. Demeter Judit belgyógyász, hematológus
Dr. Dió Mihály mérnök
Dr. Fekete Andrea gyermekgyógyász
Dr. Fülesdi Béla aneszteziológus
Dr. Hosszúfalusi Nóra belgyógyász, hematológus, diabetológus
Dr. Keszthelyi Oszkár egészségügyi jogász
Dr. Kollár Lajos érsebész
Dr. Kovács Gábor gyerekgyógyász, onkológus
Dr. Kovács József orvos, bioetikus
Lengyel Anna újságíró
Dr. Liszkay Gabriella bőrgyógyász, klinikai onkológus
Dr. Nagy Péter onkológus
Dr. Nyéky Kálmán bioetikus, teológus
Dr. Piffkó József arc-állcsont sebész
Dr. Polgár Csaba onkológus
Dr. Préda István kardiológus
Dr. Rigó János szülész-nőgyógyász
Dr. Rojkovich Bernadette reumatológus
Dr. Somfay Attila tüdőgyógyász
Dr. Stromajer-Rácz Tímea biológus
Susánszky Miklós mérnök
Dr. Süveges Ildikó szemész
Dr. Törő Klára igazságügyi orv.sz.
Dr. Vereczkei András sebész
Dr. Verő Tamás rabbi
Állandó meghívottak: Dr. Dóczi Tamás idegsebész
Dr. Sajtos János Nemzeti Népegészségügyi Központ
Dr. Tímár Krisztina és Dr. Virányi Mariann OGYÉI

Az eljárásról

Általános tájékoztató az ETT-TUKEB emberen végzett orvostudományi kutatások engedélyezési eljárásáról
2021.12.08.

I.) A kutatás jellegétől függően a hatályos jogszabályok kizárólag a következő három szervezetet jogosítják fel arra, hogy az emberen végzett orvostudományi kutatásokhoz kutatási engedélyt adjon:

  1. országos tisztifőorvos (Nemzeti Népegészségügyi Központ)
  2. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)
  3. Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága (ETT-TUKEB)

Az első kettő hatóság engedélyezési eljárása során a hatóság felkérésére az ETT-TUKEB a kutatásról szakmai-etikai szempontból mond véleményt (ún. szakhatósági állásfoglalást ad ki) – az engedélyt azonban nem az ETT-TUKEB adja.

Az ETT-TUKEB csak a beavatkozással nem járó orvostudományi kutatások egy részében ad ki engedélyt.

Az orvostechnikai eszközökkel végzett kutatások, a gyógyszerrel végzett, beavatkozással nem járó kutatások, valamint az embriókkal, illetve ivarsejtekkel, őssejtekkel végezhető, beavatkozással nem járó vizsgálatok esetében nem az ETT-TUKEB az engedélyező hatóság.

Hova kell beadni a kérelmet? Tájékoztató a kutatási tervek engedélyező hatóságairól

1.) Amennyiben a kutatás tárgya orvostechnikai eszköz – mely lehet klinikai kutatás, vagy beavatkozással nem járó kutatás –, úgy minden esetben a kérelmet először az ETT-TUKEB-hez kell beadni szakmai-etikai véleményezésre.

Amennyiben az ETT-TUKEB szakmai-etikai véleménye elkészült, úgy annak birtokában kell az OGYÉI Orvostechnikai Főosztályától az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezését kérelmezni.

Ha a tervezett vizsgálat orvostechnikai eszközökkel végzett beavatkozással nem járó vizsgálat, akkor annak megkezdéséhez az ETT-TUKEB szakmai-etikai véleménye birtokában az OGYÉI Orvostechnikai Főosztályához történő bejelentés szükséges.

Ez azt is jelenti, hogy ha a kutatás tárgya orvostechnikai eszköz, akkor az ETT-TUKEB pozitív szakmai-etikai véleménye nem engedély, és kizárólag ennek birtokában semmilyen kutatást nem lehet elkezdeni.

2.) Amennyiben a kutatás tárgya vizsgálati készítmény vagy gyógyszer – mely lehet klinikai kutatás, vagy beavatkozással nem járó kutatás –, úgy minden esetben az OGYÉI Klinikai Kutatások Főosztálya az engedélyező hatóság, a kérelmet oda kell benyújtani.

3.) Amennyiben a kutatás beavatkozással járó kutatás – azaz a kutatás érdekében eltérnek a szokásos diagnosztikai és terápiás eljárástól –, úgy minden esetben az országos tisztifőorvos az engedélyező, így a kérelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz kell benyújtani.

Ide tartozik minden olyan kutatás,

• amelyben a kutatás érdekében egészséges önkénteseket vonnak be, vagy

• amely során az alanyokat bármilyen mértékű és jellegű fizikai terhelés éri, vagy

• ha olyan méréseket végeznek az alanyokon, amely eljárás egyébként nem történne meg velük/rajtuk, pl. nyál és bőr mintavétel, vagy

• ha a kutatás érdekében olyan mennyiségű plusz vért vesznek le, mely volumene több, mint 10 ml, vagy

• ha az alanyokat két, vagy több csoportra osztják azért, hogy a csoportok ne ugyanabban az eljárásban részesüljenek, vagy

• ha étrendkiegészítőt terveznek vizsgálni, vagy

• ha embriókkal, ivarsejtekkel, őssejtekkel végzendő beavatkozással járó vizsgálatot, illetve beavatkozással nem járó vizsgálatot terveznek, vagy

• ha Magyarországon még nem elfogadott, új megelőző, terápiás vagy diagnosztikus eljárást, módszert, terveznek alkalmazni,

• ha ezzel összefüggésben a betegen invazív beavatkozást végeznek, vagy

• ha genetikailag determinált betegség kialakulásával, jellegzetességeivel foglalkozó, a populációs genetika, szomatikus genetika, genetikai epidemiológiai kérdéskörre irányuló kutatást terveznek.

4.) Amennyiben a kutatás beavatkozással nem járó kutatás* – azaz a kutatás érdekében semmilyen járulékos plusz beavatkozás nem történik és a szokásos diagnosztikai és terápiás eljárást alkalmazzák, így a kutatás során végzett eljárás nem tér el a megszokott egészségügyi ellátástól és a kutatás nem tartozik a fenti három kategóriába –, akkor az ETT TUKEB az engedélyező hatóság, tehát a kérelmet az ETT-TUKEB-hez kell beadni.

* Beavatkozással nem járó vizsgálatnak minősülnek különösen a

• biztonságossági,

• farmakoökonómiai,

• életminőségi,

• epidemiológiai,

• compliance/perzisztencia,

• obszervációs kohorsz,

• retrospektív eset-kontroll,

• és egyéb obszervációs vizsgálatok.

II.) A kutatásengedélyezési eljárást az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló jogszabályok mellett alapvetően az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szabályozza.

Ha a kérelmező az ETT-TUKEB-hez benyújtja a beavatkozással nem járó vizsgálat engedélyezése iránti kérelmet, akkor az ETT-TUKEB a kérelem megérkezésétől számított 8 napon belül az Ákr. szabályainak megfelelő tájékoztatást küld a kérelmezőnek, amellyel a kérelmezőnek nincs teendője.

Az ETT-TUKEB a beérkezett kérelmet megvizsgálja, és ha szükségesnek tartja, a kérelmezőnek hiánypótlási felhívást küld ki. Az Ákr. szerint az ETT-TUKEB csak egyszer küldhet ki hiánypótlási felhívást. A jogszabályok által meghatározott, viszonylag rövid ügyintézési határidő miatt előfordulhat, hogy a kérelmezőnek az ETT-TUKEB hiánypótlási felhívásában csak rövid határidőt tud adni. Kérjük ezért, hogy kérelméhez minden adatot, nyilatkozatot, iratot csatoljon.

Az Ákr. szerint a kérelmezőnek jogában áll a kutatásengedélyezési eljárás szünetelését kérni. Ebben az esetben „megáll” az eljárási határidő számítása, és csak a kérelmező újbóli kérelmére indul újra az eljárás.

 

Az ETT-TUKEB engedélyezési eljárásának ún. igazgatási szolgáltatási díja

A hatályos jogszabályok szerint a kérelmezőnek az ETT-TUKEB engedélyezési eljárásáért kereskedelmi kutatások esetében igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie

Az igazgatási szolgáltatási díjat az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kérjük befizetni.

A közlemény rovatba kérjük beírni: ETT TUKEB eljárási díj, ill. a kutatás címe

OKFŐ – BANKI ADATOK

A díj összege:
BNJ* 294.000 Ft
BNJ módosítás 294.000 Ft

PRAC** 200.000 Ft
PRAC módosítás 80.000 Ft

Az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos kutatásokról a szakmai-etikai vélemény kialakítása egyelőre nem díjköteles.

*BNJ: beavatkozással nem járó kutatások
**PRAC: farmakovigilancia kockázatértékelési bizottság – arra az esetre vonatkozik, amikor engedélyezés utáni beavatkozással nem járó gyógyszerbiztonsági vizsgálat végzésére hatósági határozat teljesítése érdekében van szükség és az más EGT-tagállamot is érint.

Az eljárási díjak az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 20/R. § alapján kerültek meghatározásra.

Kérelem

Amennyiben nem tudják pontosan, hogy hova kell benyújtani a kérelmet, kérjük, olvassák át az „Az eljárásról” szóló tájékoztatót.

I.) Kérjük, hogy az OGYÉI Klinikai Kutatások Főosztálya, vagy az országos tisztifőorvos által engedélyezhető kutatás engedélyezése iránti kérelmet az OGYÉI-nak, illetve az országos tisztifőorvosnak (Nemzeti Népegészségügyi Központnak) nyújtsák be.
Az ETT-TUKEB-hez csak az ETT-TUKEB által engedélyezhető vizsgálat engedélye iránti, illetve az orvostechnikai eszközökkel végzett kutatások etikai véleményezésére irányuló kérelmet nyújtsák be. (Az ETT-TUKEB levelezési címe: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. A borítékokra, a küldemények csomagolására feltétlenül írják rá, hogy “Egészségügyi Tudományos Tanács”. E-mail cím: tukeb@emmi.gov.hu).

II.) Az ETT-TUKEB-hez benyújtandó beavatkozással nem járó vizsgálat engedélyezése iránti kérelemmel kapcsolatban minden protokollt elektronikusan, ha lehet az Ügyfélkapun (epapir.gov.hu), illetve a Hivatali kapun keresztül küldjenek be.

Javasolt minden kérelmet a honlapról letölthető “ŰRLAP ETT-TUKEB KUTATÁSI ENGEDÉLYHEZ” űrlap kitöltésének segítségével elkészíteni, benyújtani. A kérelemhez csatolandó nyilatkozatok szintén megtalálhatók és letölthetők az ETT-TUKEB honlapján: DOC vagy PDF formájában.
A nyomtatványoknak a honlapon megadott formában történő kitöltése ajánlott, de nem kötelező jellegű, a pályázó az ajánlott mintától eltérhet.
Az “Előzetes áttekintő” című, letölthető dokumentum a kutatási terv kötelező eleme, és segítséget nyújthat a pályázat összeállításában. Hiánya esetén a protokoll nem kerül elbírálásra.
Az ETT-TUKEB kéri, hogy a benyújtott dokumentumokat intézeti, vagy kutatóhelyi fejléccel lássák el, amely tartalmazza a kutatóhely azonosító adatait.

Az ETT TUKEB által engedélyezett kutatási tervek módosítási kérelmeinek tartalmi követelményei

A kérelmezőnek a kutatás ideje alatt lehetősége van a kutatási terv módosítására. A kutatási terv lényeges módosításának engedélyezését az eredeti kutatási tervet engedélyező hatóságtól lehet kérni, így a kérelmező az ETT- TUKEB-től csak az ETT-TUKEB által engedélyezett, beavatkozással nem járó vizsgálat kutatási tervének módosítását kérheti.

A kutatási tervek módosítási kérelméhez az alábbiakat szükséges benyújtani:

I.)
  • a módosításokat tartalmazó összefoglalót magyar nyelven (ajánlott áttekinthető táblázatos formában beadni az eredeti és a módosított protokoll-rész, amennyiben ez lehetséges).
  • Szükséges csatolni a módosítást indokló szakmai magyarázatot, magyar nyelven.
  • A módosított vizsgálati tervet végleges formában.
  • A kijelölt koordináló vizsgálatvezető, illetve a vizsgálatvezető, valamint a befogadó intézményvezető jóváhagyó aláírását mellékelni kell.

II.)
  • Centrum, illetve vizsgálóhely módosítása: az új vizsgálóhely(ek) befogadó nyilatkozatai, az új témavezetők önéletrajza publikációs listával (amennyiben nem szerepel az MTMT adatbázisában), együttműködési szándéknyilatkozata és a kutatásban részt vevő új intézmények listája.

Jelentés

A kutatás végeztével a kérelmezőnek be kell számolnia a kutatásról.
A beszámolót magyar nyelven kell benyújtani.

Nemzetközi kutatások, vagy külföldi szponzor által kérelmezett kutatások esetében egy 3-5 oldalas összefoglalót kell írni magyarul, mely tartalmazza a kutatás céljait, azok elérését, a kutatás sikerességét. A magyarországi eredményekre, adatokra külön ki kell térni.

A jelentésnek tartalmaznia kell:
  – a kérelmező és a kutatásvezető által aláírt összefoglalót;
  – az illetékes intézményi etikai bizottság jóváhagyását, véleményét;
  – a kutatást befogadó intézmény vezetőjének a kutatás lezárásának tudomásul vételét, illetve jóváhagyását.

A beszámoló jelentésre vonatkozó jogi szabályok az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendeletben találhatók meg, melyek a következők:

Beavatkozással járó kutatások esetében:
„20. § A kutatás vezetője a kutatás megkezdésétől kezdve minden második év végén, valamint a kutatás befejezését követő 15 napon belül jelentést küld az engedélyezőnek, az etikai bizottságnak és az IKEB-nek. A jelentésben beszámol a kutatás tapasztalatairól, a ténylegesen bevont betegek számáról, az előfordult nem kívánatos és súlyos nem kívánatos eseményekről. A kutatás akkor tekinthető befejezettnek, ha minden beteg – kutatási terv szerinti – utolsó észlelése megtörtént.”

Beavatkozással nem járó kutatások esetében:
„20/O. § (1) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével a beavatkozással nem járó vizsgálat befejezését követő kilencven napon belül a megbízó értesítést küld az engedélyező hatóságnak a vizsgálat befejezéséről, a bevont betegek számáról, illetve köréről, a vizsgálat befejezését követő száznyolcvan napon belül pedig a vizsgálat célkitűzésére adott válaszról.

(2) Az engedélyezés utáni beavatkozással nem járó gyógyszerbiztonsági vizsgálat esetében a jelentéstételi kötelezettségnek az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint kell eleget tenni. ( Ez az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet.)

(3) Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) a beavatkozással nem járó vizsgálatok hozzá benyújtott jelentésének másolatait megküldi az ETT TUKEB részére.”

Orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos beavatkozással nem járó vizsgálatok speciális szabályai (az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet):
„17/B. § (4)  A vizsgálat befejezését követő harminc napon belül a megbízó értesíti az engedélyezőt a vizsgálat befejezéséről, és ezzel egyidejűleg az engedélyező részére megküldi a vizsgálati dokumentáció másolatát. Az engedélyező a nyilvántartásában rögzíti a vizsgálat befejezését.

17/B. § (6)  A vizsgálati dokumentáció másolatát az engedélyező átadja az ETT TUKEB részére tudományos, orvos-szakmai, etikai értékelésre. Az ETT TUKEB az értékelés eredményéről az engedélyezőt értesíti. Az értékelés eredményét az engedélyező a nyilvántartásában rögzíti.”


Az ETT Elnökségének állásfoglalása a vizsgálati jelentések elfogadásával kapcsolatban (2013. június).

A kérelmezőre nézve a beszámolási határidő betartása a jogszabályok szerint kötelező érvényű. Az ETT-TUKEB is ezt a határidőt veszi figyelembe.

Jogszabályok

A 15/2012 (VIII.22.) EMMI rendelet értelmében a beavatkozással nem járó vizsgálatok eljárási rendje megváltozott. Módosításra került a 23/2002. (V.9.) EüM rendelet és a 235/2009 (X.20.) kormányrendelet.

Az EU 2010/C82/01 jogszabály vizsgálati tervre vonatkozó előírásai:

2.5 a vizsgálati terv
43. A vizsgálati terv tartalma és formátuma tekintetében a helyes klinikai gyakorlatról szóló közösségi iránymutatás tekintendő referenciának. A vizsgálati tervnek tartalmaznia kell különösen:

− az adott vizsgálat befejezésének világos, egyértelmű meghatározását. A legtöbb esetben ez a vizsgálatban részt vevő utolsó beteg utolsó vizitjének a dátuma. Az ettől való esetleges eltérést a vizsgálati tervben indokolni kell, és

− annak leírását, hogy a vizsgálat résztvevői a részvétel befejeződése után milyen további ellátásban részesülnek, amennyiben ez nem egyezik meg a vizsgálat résztvevőinek egészségi állapota alapján szokásosan várható ellátással.”

Az ETT TUKEB feladatait meghatározó jogszabályok

 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről.
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről.
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • 2008. évi XXI. törvény a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól.
 • 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról.
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.
 • 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról.
 • 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet “Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól.”
 • 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről.
 • 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról
 • 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról.
 • 2006. évi LXXX. törvény az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezményéhez kapcsolódó, az emberi eredetű szervek és szövetek átültetéséről szóló, Genfben, 2005. május 4-én aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 2005/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.
 • 2001/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.
 • EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Engedélyezett kutatási tervek