Humán Reprodukciós Bizottság

HRB

Elnök: Dr. Kosztolányi György
Alelnök: Dr. Kovács L. Gábor
Titkár: Dr. Basa Ildikó
Titkárság: Jegesi Bernadett
Telefon: (+36 1) 795-4873
E-mail: hrb@bm.gov.hu
bernadett.jegesi@bm.gov.hu
Következő bizottsági ülés időpontja: 2024. május 17. (befogadás 2024. május 7-éig)

A Bizottság tagjai

Elnök: Dr. Kosztolányi György akadémikus, orvos genetikus
Alelnök: Dr. Kovács L. Gábor neuroendokrinológus
Titkár: Dr. Basa Ildikó jogász
Tagok: Dr. Apáti Ágota őssejtkutató
Dr. Bácsy Ernő sejtbiológus, citológus
Dr. Bódis József szülész-nőgyógyász
Dr. Dósa Ágnes orvos-jogász
Dr. Jakab Attila szülész-nőgyógyász
Dr. Karlinger Kinga radiológus
Dr. Keszler Gergely molekuláris biológus, biokémikus
Dr. Kovács Péter szülész-nőgyógyász
Dr. Margitai Barnabás egészségügyi szakértő
Menczer Gusztávné egészségügyi-pénzügyi szakember
Dr. Mogyorósi Dorottya orvos-jogász
Dr. Molnár Mária Judit neurológus
Dr. Murber Ákos szülész-nőgyógyász
Dr. Papp György andrológus
Dr. Patócs Attila laboratóriumi és genetikus szakorvos
Dr. Raskó István orvos genetikus
Dr. Sándor Judit jogász, bioetikus
Dr. Sarkadi Balázs molekuláris biológus, biokémikus
Dr. Szabó Attila csecsemő- és gyermekgyógyász
Szeibert Anikó mérnök-közgazdász
Dr. Török Csaba teológus
Dr. Török Olga klinika-genetikus, szülész-nőgyógyász
Dr. Urbancsek János szülész-nőgyógyász
Dr. Váradi András biokémikus
Dr. Várnagy Ákos György szülész-nőgyógyász
Állandó meghívottak: Dr. Oláh László osztályvezető, Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Igazgatási Főosztály Szakmai Felügyeleti Osztály

Kutatás engedélyezése

A 235/2009. (X. 20.) Kormányrendelet módosulása alapján nincs lehetőség a kutatási protokollok HRB általi előzetes véleményezésére, a szakmai-etikai véleményezés az engedélyezés része.
Az ETT-HRB a hozzá közvetlenül beküldött protokollok tekintetében eljárásra, állásfoglalás adására nem jogosult.

Az engedélyeztetni kívánt kutatási protokollokat az Nemzeti Népegészségügyi Központ részére kell benyújtani.

A HRB szakhatósági eljárási díját az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kérjük befizetni.

OKFŐ – BANKI ADATOK

A díj összege: 315.000 Ft
A közlemény rovatba kérjük beírni: ETT HRB eljárási díj

Az írásos tájékoztató tartalmi követelményei.
A beleegyező nyilatkozat tartalmi követelményei.

A humángenetikai adatok védelméről

A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény 27. § (3) bekezdése szerint a törvény hatálybalépése előtt gyűjtött, kizárólag humángenetikai kutatási célból felhasználni kívánt genetikai minta, illetve adat további kezelése céljából az érintetteket a törvény hatálybalépését követő hat hónapos határidő tűzésével fel kell hívni a törvény 8. §-ában szabályozott beleegyező nyilatkozat megtételére.
A beleegyező nyilatkozatok beszerzése érdekében az adatkezelőnek legalább az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján felhívást kell közzétenni, mely tartalmazza az érintettek megfelelő tájékoztatásához szükséges információkat.
A törvény biobankra vonatkozó szabályait minden, a törvény hatálybalépése előtt humángenetikai vizsgálat, valamint humángenetikai kutatás céljából létrejött, sejt-, szövetmintát vagy más, humánbiológiai anyagot tartalmazó gyűjteményre is – ide nem értve az átültetés céljából létrehozott szövetbankot, valamint az ivarsejt-adományozás és -letét céljából létrehozott ivarsejtbankot – alkalmazni kell.
Ezen gyűjteményeknek át kell alakulniuk biobankká azzal, hogy a biobankká történő átalakuláshoz az egészségügyi államigazgatási szerv engedélye szükséges.
A biobankká történő átalakuláshoz szükséges engedély iránti kérelem benyújtása során a már idézett 27. § (3) bekezdés szerinti felhívás megtörténtét igazolni kell, ezért szükséges az adatkezelők részéről a felhívás mielőbbi egyedi közzététele.

A Bizottság állásfoglalásai