Humán Reprodukciós Bizottság

HRB

Elnök: Dr. Kosztolányi György
Alelnök: Dr. Sarkadi Balázs
Titkár: Dr. Bácsy Ernő
Titkárság: Jegesi Bernadett
Telefon: (+36 1) 795-4873
E-mail: hrb@emmi.gov.hu
bernadett.jegesi@emmi.gov.hu
Következő bizottsági ülés időpontja: 2020. február 21.
(befogadás határideje: 2020. február 10.)

A Bizottság tagjai

Elnök: Dr. Kosztolányi György akadémikus, orvos genetikus
Alelnök: Dr. Sarkadi Balázs akadémikus, molekuláris biológus, biokémikus
Titkár: Dr. Bácsy Ernő sejtbiológus, citológus
Tagok: Dr. Ács Nándor szülész-nőgyógyász
Dr. Bódis József szülész-nőgyógyász
Dr. Buday László akadémikus, kutató orvos
Dr. Dinnyés András molekuláris biológus
Dr. Dósa Ágnes orvos-jogász, igazságügyi orvosszakértő
Dr. habil. Jakab Attila szülész-nőgyógyász
Dr. Karlinger Kinga radiológus
Dr. Konc János szülész-nőgyógyász
Dr. Kovács Péter szülész-nőgyógyász
Dr. Machovich Rajmundné villamosmérnök
Menczer Gusztávné egészségügyi-pénzügyi szakember
Dr. Mogyorósi Dorottya orvos-jogász
Dr. Molnár Mária Judit genetikus, neurológus
Dr. Murber Ákos szülész-nőgyógyász
Dr. Oláh Edit akadémikus, genetikus
Dr. Papp György andrológus
Dr. Rajnavölgyi Éva immunológus
Dr. Raskó István orvos genetikus
Dr. Sándor Judit jogász, bioetikus
Dr. Szabó Attila csecsemő- és gyermekgyógyász
Szeibert Anikó mérnök-közgazdász
Dr. Szűcs Ferenc teológus
Dr. Török Csaba teológus
Dr. Török Olga klinikai-genetikus, szülész-nőgyógyász
Dr. Urbancsek János szülész-nőgyógyász
Dr. Váradi András biokémikus
Dr. Várnagy Ákos György szülész-nőgyógyász
Állandó meghívottak: Dr. Bolberitz Pál teológus
Dr. Demeter János tagozatvezető, Szakmai Kollégium Szülészet-nőgyógyászat, asszisztált reprodukció
Dr. Józan Péter epidemiológus
Tölgyesiné dr. Ágoston Katalin vezető hivatali főtanácsos, Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Igazgatási Főosztály

Kutatás engedélyezése

A 235/2009. (X. 20.) Kormányrendelet módosulása alapján nincs lehetőség a kutatási protokollok HRB általi előzetes véleményezésére, a szakmai-etikai véleményezés az engedélyezés része.
Az ETT-HRB a hozzá közvetlenül beküldött protokollok tekintetében eljárásra, állásfoglalás adására nem jogosult.

Az engedélyeztetni kívánt kutatási protokollokat az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére kell benyújtani. (Ennek jogszabályi alapja: A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet.)

A HRB szakhatósági eljárási díját az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kérünk befizetni.

Számlaszám: 10032000-01490576-00000000
A díj összege: 315.000 Ft
A közlemény rovatba kérjük beírni: ETT HRB eljárási díj

Az írásos tájékoztató tartalmi követelményei.
A beleegyező nyilatkozat tartalmi követelményei.

A humángenetikai adatok védelméről

A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény 27. § (3) bekezdése szerint a törvény hatálybalépése előtt gyűjtött, kizárólag humángenetikai kutatási célból felhasználni kívánt genetikai minta, illetve adat további kezelése céljából az érintetteket a törvény hatálybalépését követő hat hónapos határidő tűzésével fel kell hívni a törvény 8. §-ában szabályozott beleegyező nyilatkozat megtételére.
A beleegyező nyilatkozatok beszerzése érdekében az adatkezelőnek legalább az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján felhívást kell közzétenni, mely tartalmazza az érintettek megfelelő tájékoztatásához szükséges információkat.
A törvény biobankra vonatkozó szabályait minden, a törvény hatálybalépése előtt humángenetikai vizsgálat, valamint humángenetikai kutatás céljából létrejött, sejt-, szövetmintát vagy más, humánbiológiai anyagot tartalmazó gyűjteményre is – ide nem értve az átültetés céljából létrehozott szövetbankot, valamint az ivarsejt-adományozás és -letét céljából létrehozott ivarsejtbankot – alkalmazni kell.
Ezen gyűjteményeknek át kell alakulniuk biobankká azzal, hogy a biobankká történő átalakuláshoz az egészségügyi államigazgatási szerv engedélye szükséges.
A biobankká történő átalakuláshoz szükséges engedély iránti kérelem benyújtása során a már idézett 27. § (3) bekezdés szerinti felhívás megtörténtét igazolni kell, ezért szükséges az adatkezelők részéről a felhívás mielőbbi egyedi közzététele.

A Bizottság állásfoglalásai