Humán Reprodukciós Bizottság

A 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint a Kormány 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.
A fenti időszakban az ETT-nél szünetel a feladatellátás és ügyfélfogadás, a titkárságok sem futárszolgálattal, sem más módon érkező küldeményeket nem tudnak átvenni.
Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele az ETT-nél folyó eljárások ügyintézési határidejébe
.

HRB

Elnök: Dr. Kosztolányi György
Alelnök: Dr. Kovács L. Gábor
Titkár: Dr. Bácsy Ernő
Titkárság: Jegesi Bernadett
Telefon: (+36 1) 795-4873
E-mail: hrb@bm.gov.hu
bernadett.jegesi@bm.gov.hu
Következő bizottsági ülés időpontja: 2022. november 4. (befogadás: 2022. október 27-ig)

A Bizottság tagjai

Elnök: Dr. Kosztolányi György akadémikus, orvos genetikus
Alelnök: Dr. Kovács L. Gábor neuroendokrinológus
Titkár: Dr. Bácsy Ernő sejtbiológus, citológus
Tagok: Dr. Apáti Ágota őssejtkutató
Dr. Jakab Attila szülész-nőgyógyász
Dr. Konc János szülész-nőgyógyász
Dr. Kovács Péter szülész-nőgyógyász
Dr. Margitai Barnabás egészségügyi szakértő
Menczer Gusztávné egészségügyi-pénzügyi szakember
Dr. Mogyorósi Dorottya orvos-jogász
Dr. Papp György andrológus
Dr. Raskó István orvos genetikus
Dr. Sándor Judit jogász, bioetikus
Dr. Szabó Attila csecsemő- és gyermekgyógyász
Szeibert Anikó mérnök-közgazdász
Dr. Tory Kálmán gyermekgyógyász, klinikai genetikus
Dr. Török Csaba teológus
Dr. Török Olga klinika-genetikus, szülész-nőgyógyász
Dr. Urbancsek János szülész-nőgyógyász
Dr. Váradi András biokémikus
Dr. Várnagy Ákos György szülész-nőgyógyász
Állandó meghívottak: Dr. Oláh László osztályvezető, Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Igazgatási Főosztály Szakmai Felügyeleti Osztály

Kutatás engedélyezése

A 235/2009. (X. 20.) Kormányrendelet módosulása alapján nincs lehetőség a kutatási protokollok HRB általi előzetes véleményezésére, a szakmai-etikai véleményezés az engedélyezés része.
Az ETT-HRB a hozzá közvetlenül beküldött protokollok tekintetében eljárásra, állásfoglalás adására nem jogosult.

Az engedélyeztetni kívánt kutatási protokollokat az Nemzeti Népegészségügyi Központ részére kell benyújtani.

A HRB szakhatósági eljárási díját az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kérünk befizetni.

Számlaszám: 10032000-01490576-00000000
A díj összege: 315.000 Ft
A közlemény rovatba kérjük beírni: ETT HRB eljárási díj

Az írásos tájékoztató tartalmi követelményei.
A beleegyező nyilatkozat tartalmi követelményei.

A humángenetikai adatok védelméről

A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény 27. § (3) bekezdése szerint a törvény hatálybalépése előtt gyűjtött, kizárólag humángenetikai kutatási célból felhasználni kívánt genetikai minta, illetve adat további kezelése céljából az érintetteket a törvény hatálybalépését követő hat hónapos határidő tűzésével fel kell hívni a törvény 8. §-ában szabályozott beleegyező nyilatkozat megtételére.
A beleegyező nyilatkozatok beszerzése érdekében az adatkezelőnek legalább az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján felhívást kell közzétenni, mely tartalmazza az érintettek megfelelő tájékoztatásához szükséges információkat.
A törvény biobankra vonatkozó szabályait minden, a törvény hatálybalépése előtt humángenetikai vizsgálat, valamint humángenetikai kutatás céljából létrejött, sejt-, szövetmintát vagy más, humánbiológiai anyagot tartalmazó gyűjteményre is – ide nem értve az átültetés céljából létrehozott szövetbankot, valamint az ivarsejt-adományozás és -letét céljából létrehozott ivarsejtbankot – alkalmazni kell.
Ezen gyűjteményeknek át kell alakulniuk biobankká azzal, hogy a biobankká történő átalakuláshoz az egészségügyi államigazgatási szerv engedélye szükséges.
A biobankká történő átalakuláshoz szükséges engedély iránti kérelem benyújtása során a már idézett 27. § (3) bekezdés szerinti felhívás megtörténtét igazolni kell, ezért szükséges az adatkezelők részéről a felhívás mielőbbi egyedi közzététele.

A Bizottság állásfoglalásai