2021 évi TUKEB üléseken kiadott engedélyek

2021. január 26-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Ápolók malnutrícióval kapcsolatos ismeretei és attitűdje
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent-Györgyi Albert KK Akut Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Kiss Éva
Cím: A nem öngyilkossági szándékkal történő önsértés interjús vizsgálata klinikai serdülőpopulációban
Kérelmező: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Vizsgálatvezető: Dr. Reinhardt Melinda
Cím: Keratoconus progressziójának vizsgálata
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Szemklinika
Vizsgálatvezető: Dr. Fodor Mariann
Cím: A DJ-1 fehérje funkciójával és funkcióvesztésével összefüggésbe hozható szerkezeti tulajdonságainak mennyiségi vizsgálata a Semmelweis Egyetem Humán Agybank Alzheimer- (AD), Parkinson-kóros (PD) és kontroll szövetmintáiban
Kérelmező: Nemzeti Agykutatási Program 2.0
Vizsgálatvezető: Tóth Gergely
Cím: Viselkedésfüggőségek – a munkaalkoholizmus és az agresszió kapcsolata
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Lajos Péter
Cím: Divatos étrendek vizsgálata a társadalom körében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Vékony Blanka
Cím: Multimorbid betegek Vater-papilla és extrahepatikus epeúti carcinomáinak sugárterápiával szerzett tapasztalataink
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Onkoterápiás Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Boronkai Árpád
Cím: Standardizált diuretikus protokoll hatékonyságának vizsgálata akut szívelégtelenségben-megfigyeléses vizsgálat
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Borbély Attila
Cím: Krónikus betegek gondozása új megközelítésben
Kérelmező: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Kuna Ágnes
Cím: Kiégés és stressz-szint felmérése a COVID ideje alatt betegellátásban résztvevő radiográfusok körében
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Árpád
Cím: A magyarországi akut iszkémiás stroke ellátás változása a COVID-19 pandémia során. Járulékos egészségügyi veszteségek
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola
Vizsgálatvezető: Dr. Böjti Péter Pál
Cím: A szív- és érrendszeri megbetegedések egészségpszichichológiája Az artériás stiffnesst és érelmeszesedést befolyásoló pszicho-szociális rizikófaktorok
Kérelmező: Eötvös Loránd Tudományegyetem Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Urbán Róbert
Cím: Demenciával élő személyek jól-lét vizsgálata Magyarországon és Svédországban: Kvalitatív interjúkutatás a hozzátartozók perspektívájából
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Balogh Zoltán
Cím: Mentálhigiénés segítő kapcsolatok hatásvizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ETK Mentálhigiéné Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Török Gábor Pál és Dr. Jáki Zsuzsanna
Cím: A közlekedési baleset elkövetése következtében traumatizált gépjárművezetők járművezetési alkalmasságának alakulása az időmúlás függvényében
Kérelmező: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Fogarasi Mihály és Dr. Major Róbert
Cím: Lizoszomális tárolási megbetegedések okozta krónikus gyulladás patomechanizmusának rendszerbiológiai vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Gábor
Cím: A humán leukocyta antigén kompatibilitás szerepének vizsgálata a gyermekkori májtranszplantáció hosszútávú kimenetelében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Dezsőfi Antal
Cím: Védettség ellenőrzése COVID védőoltást követően immunszupprimált betegek körében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. Sz. Sebészeti Klinika és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Miheller Pál
Cím: Onkológiai betegek pszichológiai vizsgálata: pszichológiai mérőeszközök gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata onkológiai betegpopulációban
Onkológiai betegek általános pszichoszociális felmérése és az Érzelmi Hőmérők teszt magyar mintán történő validálása
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet Rehabilitációs Részleg Onkopszichológiai Munkacsoport
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Péter
Cím: Fehérje tömegspektrometria (MALDI-TOF MS) alkalmazásának lehetőségei emberi és állati maradványok azonosításában
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Igazságügyi- és Biztosítás-orvostani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Lászik András
Cím: Behavioural insights on COVID-19 in Hungary (A COVID-19 járványhoz kapcsolódó viselkedésminták vizsgálata Magyarországon)
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet és
Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézet, Faludi utcai Mentálhigiéniai Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Purebl György és Dr. Őri Dorottya
Cím: Onkopszichológiai szűrővizsgálat bevezetése a magyarországi onkológiai ellátóhelyeken alvizsgálata:
Distressz megállapítása az átlagpopuláció körében – módosítási kérelem
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Onkológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Mailáth Mónika
Cím: Fiatalkori pszichés zavarok rizikófaktorainak vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
2021. február 23-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: A Pfizer-Biontech védőoltás hatásosságának monitorozása kórházunk dolgozóinál
Kérelmező: Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház
Vizsgálatvezető: Dr. Rojkovich Bernadette
Cím: A pitvarfibrilláció patomechanizmusának morfológiai és immunhisztokémiai vizsgálata ismert kórelőzményű, felnőtt és embrionális/magzati korú humán szíveken, különös tekintettel az extracardialis myocardialis régiókra
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Kugler Szilvia és Dr. Nemeskéri Ágnes
Cím: NN7088-4029 pathfinder „Az alfa-turoktokog-pegol (N8-GP) nemzetközi, prospektív, nyílt, nem kontrollált, beavatkozással nem járó, engedélyezés utáni vizsgálata az A típusú vérzékenységben szenvedő betegek vérzéses epizódjainak hosszú távú rutin megelőzése és kezelése során”
Kérelmező: Novo Nordisk Hungária Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Nemes László
Cím: Gliomák non-invazív prognosztikai faktorainak meghatározása
Kérelmező: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Klekner Álmos
Cím: Az immunogén sejthalál, mint daganatjellemző, prognosztikai szerepének vizsgálata melanomában
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Bőrgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Emri Gabriella
Cím: Deréktáji fájdalommal kapcsolatos tudás felmérése táncpedagógusok, sportszakemberek körében
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Járomi Melinda
Cím: A Covid19 hatása a sportolási szokásokra és a mentális egészségre a magyar lakosság körében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Tóth Mónika Ditta
Cím: Várandósok egészségmagatartásának vizsgálata
Kérelmező: Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Jávorné Dr. Erdei Renáta
Cím: A nem kissejtes tüdőrák (NSCLC) molekuláris klasszifikációja 4045 magyarországi eset átfogó elemzésével
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet, Daganatpatológiai központ, Sebészeti és Molekuláris Pathológiai Osztály
Vizsgálatvezető: Dr. Tóth Erika
Cím: Morális érzelmek és önegyüttérzés hatása a gyászfolyamatra
Kérelmező: ELTE PPK Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Vizin Gabriella
Cím: A Covid-19 járvány hatása a gyógyszerész szakmára és a magyar gyógyszerészek mentális egészségére
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Susánszky Éva
Cím: Szívinfarktuson átesett betegek egészségtámogatásra épülő 12 hónapos rehabilitációs programjának nyomon követése
Kérelmező: Gottsegen György Alapítvány az Országos Kardiológiai Intézetért
Vizsgálatvezető: Dr. Andréka Péter
Cím: Retrospektív analízisek az Országos Onkológiai lntézet Bőrgyógyászati Onkológiai Osztályának melanoma miatt kezelt betegeinél
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Liszkay Gabriella
Cím: Sürgősségi thoracostoma a prehospitális gyakorlatban, 5 éves utánkövetés
Kérelmező: Magyar Légimentő Nonprofit Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Hetzman T. László
Cím: Internet és videojáték-használat életmódi vonatkozásai 18 év felettiek körében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Népegészségtani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kőrösiné Dr. Horváth Edina
Cím: A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ fekvőbeteg ellátásban kezelt COVID-19 betegek epidemiológiai elemzése
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Népegészségtani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Paulik Edit
Cím: A COVID-19 elleni védőoltások eredményességének meghatározása Magyarországon a 2021-2024.években. Háziorvosok és kórházak részvételével zajló epidemiológiai vizsgálat terve
Kérelmező: Semmelweis Egyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Oroszi Beatrix
Cím: Mentális és szociális stressz szintet becslő modell kifejlesztése
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Orvosi Rehabilitációs és Fizikális Medicina Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. habil Kósa István
Cím: Digitális mobilalkalmazás használhatóságának és hatékonyságának vizsgálata elektív műtétek vonatkozásában
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. sz Sebészeti és Invazív Gasztroenterológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Szijártó Attila
Cím: A versengő attitűd és a konfliktuskezelés jellegzetességeinek összefüggései élvonalbeli röplabdázók körében – módosítási kérelem
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola
Vizsgálatvezető: Dr. Tari-Keresztes Noémi
Cím: A gerinc metasztázisok kezelésének és kimenetelének vizsgálata egy multicentrikus prospektív regiszter segítségével – módosítási kérelem
Kérelmező: Országos Gerincgyógyászati Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Lazáry Áron
Cím: Nemzetközi prospektív primer gerincdaganat regiszter primary tumor research and outcome network (PTRON) – módosítási kérelem
Kérelmező: Országos Gerincgyógyászati Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Lazáry Áron
Cím: A trauma kérdőíves diagnosztikus eszközének (PCL-5) pszichometriai és utánkövetéses vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Kaló Zsuzsa
Cím: Fiatalkori pszichés zavarok rizikófaktorainak vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
2021. február 23-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: Hypophysis daganatok molekuláris genetikai vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Butz Henriette
Cím: A hazai mentőszolgálat térségi teljesítményének vizsgálata
Kérelmező: Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Egészségügyi Menedzsment és Minőségirányítási Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Kalasné Dr. Bíró Klára
Cím: Európai Helicobacter pylori regiszter: prospektív nemzetközi multicentrikus adatbázis összeállítása
Kérelmező: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KKNP Kft. Gasztroenterológia
Vizsgálatvezető: Dr. Buzás György Miklós
Cím: A gerinc metasztázisok kezelésének és kimenetelének vizsgálata egy multicentrikus prospektív regiszter segítségével
Kérelmező: Országos Gerincgyógyászati Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Lazáry Áron
Cím: Nemzetközi prospektív primer gerincdaganat regiszter primary tumor research and outcome network (PTRON)
Kérelmező: Országos Gerincgyógyászati Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Lazáry Áron
2021. március 30-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Koronavírusos lélegeztetett betegek pszichés vezetése – pozitív szuggesztiókon alapuló tájékoztatás előre rögzített hanganyagokkal – hatásvizsgálat
Kérelmező: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Hajdu Judit
Cím: A multidimenzionális dot-plot használatának előnyei hemato-onkológiai malignitások diagnosztikájában
Kérelmező: Debreceni Egyetem Klinikai KK Nagyerdei Campus Laboratóriumi Medicina
Vizsgálatvezető: Dr. Hevessy Zsuzsanna
Cím: Az ápolók lelki leterheltségének vizsgálata az egyes osztályok vonatkozásában
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Raposa László Bence
Cím: A COVID-19 és a szezonális influenza oltáshoz való hozzáállásának vizsgálata a magyar lakosok körében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Belicza Éva
Cím: Az egészség és életminőség fontos területei atópiás dermatitiszben
Kérelmező: Budapesti Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Rencz Fanni
Cím: Immunológiai és gyulladásos biomarkerek vizsgálata “long COVID szindrómás” betegekben
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Büki András
Cím: Az agyi aneurysmák kialakulásának okai és ellátásának módjai
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Ápolási Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Tulkán Ibolya
Cím: Védettség ellenőrzése COVID védőoltást követően immunszupprimált hajas sejtes leukémiás betegek körében
Kérelmező: Onko-Hematológiai Betegekért Alapítvány
Vizsgálatvezető: Dr. Demeter Judit
Cím: A szívinfarktus epidemiológiai adatainak, betegek ellátásának és prognózisának vizsgálata a Nemzeti Szívinfarktus Regiszter adatainak elemzésével. A vizsgálat kiterjed az egyes beavatkozások eredményességének, valamint a betegek gyógyszer adherenciájának vizsgálatára – módosítási kérelem
Kérelmező: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Jánosi András
Cím: Az egészség és a funkcionalitás vizsgálata infekció idején. A COVID-19 pandémia hatása a mentális egészségre (Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT). Impact of teh COVID-19 pandemic on physical and mental well-being: a global survey – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Bitter István
2021. március 30-i ülésen elfogadott beszámoló jelentés
Cím: A csont ásványianyag-sűrűség prospektív, megfigyeléses vizsgálata miómában vagy endometriózisban szenvedő nőknél
Kérelmező: PRA Health Sciences
Vizsgálatvezető: Dr. Zatik János
2021. április 13-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Humán fibroblaszt sejtek direkt in vitro transzdifferenciáltatása indukált neuronokká az öregedés, valamint az öregedéshez köthető neurodegeneratív betegségek vizsgálata céljából
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Transzlációs Medicina Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Pircs Karolina
Cím: Ex vivo humán agyszövetminták vizsgálata az öregedés, valamint az öregedéshez köthető neurodegeneratív betegségek vizsgálata céljából
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Transzlációs Medicina Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Pircs Karolina
Cím: Inhalációs kortikoszteroid hatása a tüdőrák kialakulására, COPD-s betegek körében. Retrospektív adatelemzés NEAK adatbázis alapján
Kérelmező: Chiesi Hungary Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Tamási Lilla
Cím: Kérdőíves felmérés a COVID-19 járvány hatásáról, és az infekció lefolyásáról gyulladásos bélbetegségben
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent Györgyi Albert KK Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Molnár Tamás
Cím: A nyelészavar ágy melletti vizsgálata stroke-betegeknél. A Gugging Swallowing Screen (GUSS) magyar nyelvű adaptációja és validálása
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Balogh Zoltán
Cím: Nem specifikus degeneratív derékfájdalom interdiszciplináris multimodális kezelésének biztonságossága és hatékonysága
Kérelmező: Országos Gerincgyógyászati Központ, a Budai Egészségközpont Kft. Szakkórháza
Vizsgálatvezető: Dr. Varga Péter Pál
Cím: Pszichoterápiás kezelési programban részt vevő betegek pszichodiagnosztikai vizsgálata az alkalmazott pszichoterápiás technikákkal összefüggésben
Kérelmező: Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Csigó Katalin
Cím: A gyermekkori palliatív ellátás kommunikációs kihívásai –módosítási kérelem
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Ottóffy Gábor
Cím: Cukorbetegségben szenvedő betegek nem gyógyszeres beavatkozás mellett történő túlélésének nyomon követése életmód és terápiás együttműködésre ható változók vizsgálatával
Kérelmező: Debreceni Egyetem Klinikai Központ és a
Debreceni Egyetem Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Páll Dénes
Cím: Proprioceptív és motoros funkcionális agyi konnektivitás változás vizsgálata stroke-rehabilitáció során
Kérelmező: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Fazekas Gábor
Cím: Onkológiai betegellátásban dolgozók kiégési szintjének felmérése
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Petőné Dr. Csima Melinda
Cím: A vizuális kontextus implicit hatása a neglect szindróma alatt
Kérelmező: Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Gaál Zsófia Anna
Cím: A bakteriális húgyúti kórokozók és a furazidin érzékenység Európai Feltáró Vizsgálata – beavatkozással nem járó in vitro vizsgálat (FUSE)
Kérelmező: CPS Cortex Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Bezzegh Katalin és Dr. Korányi László
Cím: Szegedi fejfájás regiszter
Kérelmező: Magyar Fejfájás Társaság
Vizsgálatvezető: Dr. Vécsei László
Cím: A cardiopulmonalis resuscitatio körülményeinek, epidemiológiai és mortalitási mutatóinak, prognosztikai értékeinek vizsgálata Budapesten és Pest megyében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Zima Endre
Cím: HULC Projekt- Magyar diagnosztizálatlan tüdőrákos betegek – Retrospektív, megfigyelésen alapuló vizsgálat a Magyar Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisainak felhasználásával
Kérelmező: MSD Pharma Hungary Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Kiss Zoltán
Cím: A szívtranszplantációt követő rejekció proteomikai vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Merkely Béla
Cím: HOPE (Hungarian Occurrence and burden of Pneumococcal disease in Elders and immunocompromised adults) vizsgálat – A pneumococcus okozta betegségek előfordulása és betegségterhe magyar időskorúak és immunhiányos felnőttek körében
Kérelmező: MSD Pharma Hungary Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Kiss Zoltán
Cím: A szubepidermális hólyagképződés patomechanizmusának ex vivo vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Élettani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Mócsai Attila
Cím: Stressz-szint és szakmai életminőség mérése COVID-19 pandémia idején a magyarországi egészségügyi szakdolgozók körében
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Petőné Dr. Csima Melinda
Cím: A post-transzplantációs graft-károsodás korai kimutatása donor specifikus szabad plazma DNS nagy érzékenységű amplifikációjával
Kérelmező: NKFIH OTKA
Vizsgálatvezető: Dr. Tordai Attila
Cím: A kijárási korlátozások és az elektronikai távoktatás együttes hatása a középiskolások fizikai teljesítményére, motivációjára
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola
Vizsgálatvezető: Dr. Ihász Ferenc
Cím: Gyógyszerallergia prevalenciájának, jellemzőinek feltárása
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Klinikai Gyógyszerészeti Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Benkő Ria
Cím: MASZK – Magyar Adatszolgáltató Kérdőív
Kérelmező: Bolyai Intézet Szegedi Tudományegyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Röst Gergely
Cím: CoMix kérdőív
Kérelmező: Bolyai Intézet Szegedi Tudományegyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Röst Gergely
Cím: COVID-19 asszociált coagulopathia vizsgálata terhességben
Kérelmező: Debreceni Egyetem ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Bagoly Zsuzsa
Cím: Mikrokimérizmus kimutatás szerepe a hematopoietikus őssejt transzplantáció és sejtterápiás kezelések követésében
Kérelmező: Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Vályi-Nagy István
Cím: A gyulladásos bélbetegségben szenvedő serdülők tranzíciós ellátása – multicentrikus, prospektív, randomizált, kontrollált klinikai vizsgálata (TRANS-IBD) – módosítási kérelem
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK I. sz. Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Sarlós Patrícia
2021. április 13-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: Retrospektív, nemzetközi gyógyszer-felhasználási vizsgálat (DUS) a hidroxi-etil-keményítő-tartalmú (HES) infúziós oldatok vizsgálatára HES-akkreditált európai (EU) kórházakban kockázatminimalizáló intézkedések bevezetése után
Kérelmező: PRA Magyarország Kutatás-Fejlesztési Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Csomós Ákos
Cím: Bal pitvari fülcsezárás hosszútávú utánkövetése: biztonság és eredményesség vizsgálata
Kérelmező: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Zádori Anita
Cím: A gyermekkori palliatív ellátás kommunikációs kihívásai
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Ottóffy Gábor
Cím: Egészségügyi Világszervezet – Európai Régió: Gyermek Tápláltsági Állapot Vizsgálat
Kérelmező: Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Viktória Anna
Cím: GlobalSurg_CovidSurg Week
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Mersich Tamás
Cím: Clostridium difficle fertőzés kockázati tényezőinek megfigyeléses vizsgálata hasmenéses megbetegedésben szenvedő kórházi betegek körében
Kérelmező: Nemzeti Népegészségügyi Központ, Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály
Vizsgálatvezető: Dr. Kurcz Andrea
2021. április 27-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Anatómiai felsővégtag-autopsia biomimetikus protézisfejlesztéshez
Kérelmező: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia és Bionikai Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Cserey György
Cím: A kognitív funkciózavarral járó állapotok diagnosztizálását segítő mérőeszközök magyar adaptációja és validálása
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent-Györgyi Albert KK Pszichiátriai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Kálmán János
Cím: Potenciálisan anaphylactogén anti-polietilén glikol (PEG) ellenes antitestek mérése a hazai véradók es COVID-19 ellenes vakcináltak vérében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Szebeni János
Cím: Ritka betegségek természetes lefolyásának vizsgálata
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Orvosi Genetikai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Hadzsiev Kinga és Dr. Berenténé Dr. Bene Judit
Cím: 1-es típusú diabeteses gyermekek és a gondozó szülők életminőségének és attitűdjének vizsgálata
Kérelmező: Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (EKIK) Egészségügyi Közgazdaságtan Kutatóközpont
Vizsgálatvezető: Dr. Péntek Márta
Cím: A testi tudatosság minőségei és a testtudati technikák alkalmazásának összefüggései a mentalizációs kapacitással. A színházterápia mint testtudati technika hatékonyságának vizsgálata felépülési és lélektani folyamatokban
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem BTK Pszichológiai Intézet, Klinikai Pszichológiai tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Fehér Pálma Virág
Cím: Anyai tapasztalatok a szülés környéki időszak intézményi támogatásáról kutatás
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Bóné Veronika
Cím: Változások az ízérzékelésben és az ételpreferenciákban a COVID-19 fertőzés hatására
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Raposa László Bence
Cím: Publikációs döntések az orvos-és egészségtudomány területén (kérdőíves felmérés)
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Magyar Cochrane Tagozat
Vizsgálatvezető: Dr. Lohner Szimonetta
Cím: PERMEAB 2021 “Humán orrnyálkahártya felhasználásával történő hatóanyag diffúzió vizsgálatok horizontális diffúziós készülék és Raman térképezés alkalmazásával
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent-Györgyi Albert KK Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Bella Zsolt és Dr. Ambrus Rita
Cím: Udvariassági stratégiák autizmus spektrum zavarban: homlokzatfenyegető aktusok tipikus és atipikus nyelvhasználók körében
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem BTK Általános Nyelvészeti Tanszék Fejlődéses és Neuropragmatikai Kutatócsoport
Vizsgálatvezető: Dr. Ivaskó Lívia
Cím: Társas támogatás és jóllét, segítő foglalkozású szakemberek körében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Albert Fruzsina és Dr. Danis Ildikó
Cím: Az orvosi betegtájékoztatás nyelvészeti elemzése
Kérelmező: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Alkalmazott Nyelvészeti tanszék Doktori Iskola
Vizsgálatvezető: Dr. Kuna Ágnes
Cím: Retrospektív real-world elemzés a rosszindulatú urothelialis daganatok epidemiologiájáról a NEAK finanszírozási adatbázis alapján (RAMU projekt)
Real-world retrospective analysis on the epidemiology of malignant urothelial tumors on the basis of countrywide Hungarian claim database (RAMU project)
Kérelmező: MSD Pharma Hungary Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Géczi Lajos
Cím: Indukált pluripotens őssejtek (IPS) előállítása humán szomatikus eredetű mintákból
Kérelmező: BioTalentum Kft.
Vizsgálatvezető: Dr. Dinnyés András
Cím: HELP3.2 – A tüdőrákos betegek betegútjának értékelése Magyarországon
Kérelmező: MSD Pharma Hungary
Vizsgálatvezető: Dr. Vastag Aladár
Cím: A diatómák vizsgálata a vízbefulladásos halálozások esetében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Lászik András
Cím: TISZA Regiszter-Klinikai és képalkotó diagnosztikai kockázati paraméterek vizsgálata a hosszútávon bekövetkező kardiovaszkuláris eseményekre
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent-Györgyi Albert KK Belgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Ruzsa Zoltán
Cím: Perfekcionizmus és öngyilkos magatartás figyelemhiányos az ADHD-val diagnosztizált serdülők körében – módosítási kérelem
Kérelmező: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
Cím: Fiatalkori pszichés zavarok rizikófaktorainak vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
Cím: Autizmusban érintett gyermekek életminőségének vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit
Cím: Új értónus szabályozó folyamatok azonosítása humán szívkoszorúérben – módosítási kérelem
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Benyó Zoltán
2021. április 27-i ülésen elfogadott beszámoló jelentések
Cím: Új hematológiai markerek bevezetésének lehetősége a szepszis diagnosztikájában
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Diagnosztikai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Stromájer-Rácz Tímea és Dr. Rajnics Péter
Cím: A krónikus stressz kitettsége és a szorongás vizsgálata középiskolások körében
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Diagnosztikai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Stromájer-Rácz Tímea