2021 évi TUKEB üléseken kiadott engedélyek

2021. január 26-i ülésen kiadott engedélyek
Cím: Ápolók malnutrícióval kapcsolatos ismeretei és attitűdje
Kérelmező: Szegedi Tudományegyetem ÁOK Szent-Györgyi Albert KK Akut Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Kiss Éva
Cím: A nem öngyilkossági szándékkal történő önsértés interjús vizsgálata klinikai serdülőpopulációban
Kérelmező: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Vizsgálatvezető: Dr. Reinhardt Melinda
Cím: Keratoconus progressziójának vizsgálata
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Szemklinika
Vizsgálatvezető: Dr. Fodor Mariann
Cím: A DJ-1 fehérje funkciójával és funkcióvesztésével összefüggésbe hozható szerkezeti tulajdonságainak mennyiségi vizsgálata a Semmelweis Egyetem Humán Agybank Alzheimer- (AD), Parkinson-kóros (PD) és kontroll szövetmintáiban
Kérelmező: Nemzeti Agykutatási Program 2.0
Vizsgálatvezető: Tóth Gergely
Cím: Viselkedésfüggőségek – a munkaalkoholizmus és az agresszió kapcsolata
Kérelmező: Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Lajos Péter
Cím: Divatos étrendek vizsgálata a társadalom körében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Vékony Blanka
Cím: Multimorbid betegek Vater-papilla és extrahepatikus epeúti carcinomáinak sugárterápiával szerzett tapasztalataink
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem KK Onkoterápiás Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Boronkai Árpád
Cím: Standardizált diuretikus protokoll hatékonyságának vizsgálata akut szívelégtelenségben-megfigyeléses vizsgálat
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Borbély Attila
Cím: Krónikus betegek gondozása új megközelítésben
Kérelmező: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Kuna Ágnes
Cím: Kiégés és stressz-szint felmérése a COVID ideje alatt betegellátásban résztvevő radiográfusok körében
Kérelmező: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Árpád
Cím: A magyarországi akut iszkémiás stroke ellátás változása a COVID-19 pandémia során. Járulékos egészségügyi veszteségek
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola
Vizsgálatvezető: Dr. Böjti Péter Pál
Cím: A szív- és érrendszeri megbetegedések egészségpszichichológiája Az artériás stiffnesst és érelmeszesedést befolyásoló pszicho-szociális rizikófaktorok
Kérelmező: Eötvös Loránd Tudományegyetem Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Urbán Róbert
Cím: Demenciával élő személyek jól-lét vizsgálata Magyarországon és Svédországban: Kvalitatív interjúkutatás a hozzátartozók perspektívájából
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék
Vizsgálatvezető: Dr. Balogh Zoltán
Cím: Mentálhigiénés segítő kapcsolatok hatásvizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ETK Mentálhigiéné Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Török Gábor Pál és Dr. Jáki Zsuzsanna
Cím: A közlekedési baleset elkövetése következtében traumatizált gépjárművezetők járművezetési alkalmasságának alakulása az időmúlás függvényében
Kérelmező: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Vizsgálatvezető: Dr. Fogarasi Mihály és Dr. Major Róbert
Cím: Lizoszomális tárolási megbetegedések okozta krónikus gyulladás patomechanizmusának rendszerbiológiai vizsgálata
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Gábor
Cím: A humán leukocyta antigén kompatibilitás szerepének vizsgálata a gyermekkori májtranszplantáció hosszútávú kimenetelében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Dezsőfi Antal
Cím: Védettség ellenőrzése COVID védőoltást követően immunszupprimált betegek körében
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK I. Sz. Sebészeti Klinika és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Miheller Pál
Cím: Onkológiai betegek pszichológiai vizsgálata: pszichológiai mérőeszközök gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata onkológiai betegpopulációban
Onkológiai betegek általános pszichoszociális felmérése és az Érzelmi Hőmérők teszt magyar mintán történő validálása
Kérelmező: Országos Onkológiai Intézet Rehabilitációs Részleg Onkopszichológiai Munkacsoport
Vizsgálatvezető: Dr. Kovács Péter
Cím: Fehérje tömegspektrometria (MALDI-TOF MS) alkalmazásának lehetőségei emberi és állati maradványok azonosításában
Kérelmező: Semmelweis Egyetem Igazságügyi- és Biztosítás-orvostani Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Lászik András
Cím: Behavioural insights on COVID-19 in Hungary (A COVID-19 járványhoz kapcsolódó viselkedésminták vizsgálata Magyarországon)
Kérelmező: Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet és
Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézet, Faludi utcai Mentálhigiéniai Központ
Vizsgálatvezető: Dr. Purebl György és Dr. Őri Dorottya
Cím: Onkopszichológiai szűrővizsgálat bevezetése a magyarországi onkológiai ellátóhelyeken alvizsgálata:
Distressz megállapítása az átlagpopuláció körében – módosítási kérelem
Kérelmező: Debreceni Egyetem KK Onkológiai Klinika
Vizsgálatvezető: Dr. Mailáth Mónika
Cím: Fiatalkori pszichés zavarok rizikófaktorainak vizsgálata – módosítási kérelem
Kérelmező: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet
Vizsgálatvezető: Dr. Balázs Judit