Regionális Kutatásetikai Bizottságok

A REGIONÁLIS KUTATÁSETIKAI BIZOTTSÁGOK (RKEB-EK) ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÜKHÖZ TARTOZÓ INTÉZMÉNYI KUTATÁSETIKAI BIZOTTSÁGOK (IKEB-EK) – 2021. május

Akkreditált (a REKEBET fenti nyilvántartásában szereplő) IKEB-bel nem rendelkező egészségügyi intézményben és annak sürgősségi ellátási területén a továbbiakban jogszerűen nem folytatható klinikai vizsgálat, illetve emberen végzett orvostudományi kutatás. E tényről az egészségügyi intézmények vezetői a megfelelő RKEB-ektől tájékoztatást kaptak.

rkebstat_2019